Chính sách hỗ trợ

Tại Phúc Lạc Viên – Đài hóa thân Hoàn Vũ Hà Tĩnh, mỗi ca hỏa táng chỉ gần 09 triệu đồng. Công ty trực tiếp hỗ trợ cho khu vực địa bàn xã Bắc Sơn là 1.000.000 đ/trường hợp.

Ngoài ra, mới đây UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 quy định về chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn.

Đối tượng hỗ trợ là người dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hà Tĩnh; người vô gia cư, lang thang cơ nhỡ không có người thân tử vong trên địa bàn Hà Tĩnh. Thời gian áp dụng 3 năm (kể từ ngày 01/9/2017), với các mức hỗ trợ:

– Chi phí hỏa táng: đối với thi hài đủ 06 tuổi trở lên là 4.000.000 đ/trường hợp; đối với thi hài dưới 06 tuổi trở xuống là 2.000.000 đ/trường hợp; đối với thi hài thuộc đối tượng là hộ nghèo: 5.000.000 đ/trường hợp.

– Chi phí vận chuyển: đối với khu vực thành phố Hà Tĩnh, huyện Thạch Hà là 500.000 đ/trường hợp; đối với khu vực các huyện Can Lộc, Lộc Hà, Cẩm Xuyên và thị xã Hồng Lĩnh là 1.000.000 đ/lượt; đối với khu vực các huyện Kỳ Anh, Đức Thọ, Nghi Xuân, Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn và thị xã Kỳ Anh là 1.500.000 đ/trường hợp.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sợ hợp lệ, Sở Tài chính có trách nhiệm thực hiện cấp phát, thanh toán, quyết toán cho đơn vị thực hiện hỏa táng.

Hồ sơ, thủ tục hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng: Cá nhân, tổ chức nộp 2 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng tại đơn vị thực hiện hỏa táng. Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, đơn vị hỏa táng thực hiện cấp phát chi phí cho đối tượng được hỗ trợ.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng bao gồm: Bản khai thông tin cá nhân, tổ chức nhận chi phí hỗ trợ khuyến khích hỏa táng; bản sao trích lục khai tử của người được hỏa táng; bản chính hợp đồng hỏa táng; bản xác nhận hộ nghèo của địa phương (đối với thi hài thuộc diện hộ nghèo).

Liên hệ