Dịch vụ Hỏa Táng

Phúc Lạc Viên - Đài hóa thân Hoàn Vũ xin gửi đến Quý cơ sở mai táng và gia đình tang chủ. Bảng giá hỏa táng và các dịch vụ đi kèm, chúng tôi chia sẻ và mong được phục vụ chu đáo tận tình

STT Nội dung Đvt Đơn giá (Đồng) Ghi chú
I Dịch vụ hỏa táng ( chưa bao gồm xe rồng + 30 chổ chở người thân) 8.950.000 Ghi chú
1 Hỏa táng thi hài người lớn CA
2 Tổ chức lễ tiễn biệt tại phòng hành lễ Phúc Lạc Viên CA
3 Xử lý môi trường, vệ sinh CA
4 Bình lưu tro cốt tiêu chuẩn (Nếu gia đình không lấy sẽ được trừ 500.000đ)
5 Hoa nhài, giấy trang kim, thất bảo, vàng bạc, vải đỏ CA
II Dịch vụ khác CA
1 Hỏa táng thi hài sang cát chưa tiêu CA 6.300.000
2 Tổ chức lễ tiễn biệt tại phòng hành lễ Phúc Lạc Viên CA 1.000.000
3 Hỏa táng thi hài trẻ em dưới 10 tuổi CA 4.800.000
4 Hỏa táng theo giờ yêu cầu CA 1.000.000
5 Hỏa táng ngoài giờ Từ 18h-00h00 CA 980.000
        Từ 00h-6h00 1.500.000
6 Hỏa táng quan tài khác chủng loại( gồm các quan tài dày miền Nam)
III Dịch vụ gửi tro cốt
1 Gửi tro cốt tại nhà trình thần linh 1 ngày 1 bộ/
ngày
200.000
              49 ngày 1 bộ/
ngày
1.900.000
              100 ngày 1 bộ/
ngày
2.900.000
2 Lưu tro cốt tại nhà lưu tro cốt đến 1 năm 1 bộ/
năm
3.000.000
               5 năm 1 bộ
/năm
5.000.000
               10 năm 1 bộ/
năm
7.000.000
               Vĩnh viễn 1 bộ 9.000.000
IV Xe vận chuyển tại Hà Tĩnh
1 Xe rồng chở quan tài loại lớn TP. Hà Tĩnh, Huyện Thạch Hà Chuyến 2.000.000
            Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Can Lộc, Hồng Lĩnh Chuyến 2.500.000
            Các huyện, thị còn lại Chuyến 3.000.000
2 Xe rồng chở quan loại trung TP. Hà Tĩnh, Huyện Thạch Hà Chuyến 1.500.000
             Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Can Lộc, Hồng Lĩnh Chuyến 2.000.000
             Các huyện, thị còn lại Chuyến 2.500.000
3 Xe 30 chỗ chở khách TP. Hà Tĩnh, Huyện Thạch Hà Chuyến 1.500.000
         Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Can Lộc, Hồng Lĩnh Chuyến 2.000.000
         Các huyện, thị còn lại Chuyến 2.500.000
V Xe vận chuyển tại thành phố Vinh
1 Xe rồng chở quan tài loại lớn TP. Vinh Chuyến 3.000.000
2 Xe rồng chở quan tài loại trung TP. Vinh Chuyến 2.500.000
3 Xe 30 chỗ chở khách TP. Vinh Chuyến 2.500.000
Khoảng cách vượt so với thành phố Vinh 10km 200.000
( Bảng giá này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế các bảng giá đã phát hành trước ngày 01/01/2019)

Đăng ký dịch vụ

KẾ HOẠCH

Dịch vụ tang lễ

Dịch vụ gửi cho cốt

Dịch vụ vận chuyển

Dịch vụ tang lễ

Thông tin cá nhânLưu ý: Bảng đăng ký dịch vụ chỉ là tương đối, chúng tôi sẽ liên lạc lại với Quý khách để xác minh và tư vấn thêm về dịch vụ
Liên hệ