Góc Tâm Linh

Bảy vật báu dùng trang nghiêm các cõi tịnh độ

Bảy vật báu dùng trang nghiêm các cõi tịnh độ

Thất bảo là bảy món trân quý ở cõi Phật, tạo nên thế giới Cực Lạc vi diệu, đẹp đẽ thanh tịnh, trang nghiêm, là...

Tích trượng phá u quan

Tích trượng phá u quan

Tích trượng là một trong những pháp khí của Phật giáo. Thời xưa, Phật và các Thánh chúng đi khất thực thường tay cầm tích...

Cầu an – ý nghĩa và nghi thức

Cầu an – ý nghĩa và nghi thức

Đi chùa đầu năm đã trở thành nét đẹp truyền thống không thể thiếu của người Việt Nam. Ai cũng có một mong nguyện là...

Hiểu biết về sinh tử – Cơ hội giải thoát

Hiểu biết về sinh tử – Cơ hội giải thoát

Sống và chết, tưởng là vấn đề hết sức đơn giản và căn bản, nhưng nếu chúng ta thực sự tĩnh tâm lại để tìm...

Liên hệ